poniedziałek, 20 listopada 2017, 23:46

Obwieszczenia
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gm. Twardogóra obejmującej sołectwo Grabowno Wielkie" Wrocław Admin 516
2 Obwieszczenie o wydanej opinii o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja progów kamiennych na odcinku 0+900 km oraz 1+350 km Wilczki od ujścia Bogoryji - karta zadań nr 13-16-112-1-1". Wrocław Admin 581
3 Obwieszczenie do stron o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Boboszów na rzece Nysie Kłodzkiej Wrocław Admin 728
4 Obwieszczenie o nowym terminie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Odbudowa i budowa wałów przeciwpowodziowych w Kunowie" Wrocław Admin 518
5 Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.Przebudowa słupa elektroenergetycznego nr 11 linii S-262 relacji Kłodzko – Bystrzyca Kłodzka, na działce nr 2/64, obręb Zagórze w Kłodzku Wrocław Admin 879
6 Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa słupa elektroenergetycznego nr 11 linii S-262 relacji Kłodzko - Bystrzyca Kłodzka, na działce nr 2/64, obręb Zagórze w Kłodzku Wrocław Admin 790
7 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji OOŚ dla przeds. pn.:Kwiatowice - Rogów Legnicki - odbudowa wałów p/pow. gm. Prochowice" Wrocław Admin 484
8 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji wydanej dla przeds.: "Budowa Magistrali Wodociągowej Północnej - ZADANIE 1 (etap Ia, Ib) i Zadanie 2 (Etap Ic, IIa, IIb) Wrocław Admin 917
9 obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie kanalizacji deszczowej w ul. Bagatela, Fortowej, Gimnazjalnej, Torfowej na osiedlu Sołtysowice we Wrocławiu Wrocław Admin 1174
10 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku konieczności przeprowadzenia ooś dla inwestycji pn.:" Budowa rurociągu tranzytowego odprowadzania surowych ścieków sanitarnych dla wydziału W-1 Lubin/Polkowice" Wrocław Admin 1075
11 Obw. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie dwóch studni głębinowych na dz. nr 436/2 obręb Strzeszów” Wrocław Admin 678
12 Obw. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie dwóch studni głębinowych na dz. nr 436/2 obręb Strzeszów” Wrocław Admin 785
13 Obw. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie dwóch studni głębinowych na dz. nr 436/2 obręb Strzeszów” Wrocław Admin 622
14 Obw. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie dwóch studni głębinowych na dz. nr 436/2 obręb Strzeszów” Wrocław Admin 456
15 Obw. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie dwóch studni głębinowych na dz. nr 436/2 obręb Strzeszów” Wrocław Admin 644
16 Obw. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie dwóch studni głębinowych na dz. nr 436/2 obręb Strzeszów” Wrocław Admin 659
17 Obwieszczenie o wyd. postanowieniu o braku konieczności przeprowadzenia ooś dla inwestycji pn.: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego ul. Wysokiej od ul. Przodowników Pracy do ul. Chopina w Bielawie Wrocław Admin 1510
18 Obwieszczenie o koniecznośći przeprowadzenie postępowania transgranicznego dla przedsięwzięcia Odbudowa zapory w ramach ujecia wody powierzchniowej na rzece Witka Wrocław Admin 781