wtorek, 22 maja 2018, 12:27

Zamówienia Publiczne
PDF Drukuj Email

Archiwum

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu poszukuje wykonawcy w zakresie szacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych położonych na terenie rezerwatu przyrody "Stawy Milickie"

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu poszukuje szacujących szkody wyrządzane przez bobry i wilki na terenie województwa dolnośląskiego

Kierowanie projektem POIiŚ.05.03.00-00.186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w Polsce” na terenie województwa dolnośląskiego

Koncepcja poprawy stosunków wodnych w rezerwacie przyrody „Uroczysko Wrzosy” wraz z terenem sąsiadującym – w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty - projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 „Dębniańskie Mokradła” (kod PLH 020002)

Opracowanie projektów planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 na terenie województwa dolnośląskiego – IV cz.

Opracowanie projektów planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 na terenie województwa dolnośląskiego – III cz.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu poszukuje szacujących szkody wyrządzone przez bobry w gospodarstwach rolnych, leśnych lub rybackich województwa dolnośląskiego

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu poszukuje wykonawcy w zakresie szacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych położonych na terenie rezerwatu przyrody "Stawy Milickie"

Druk publikacji Obszary Natura 2000 na terenie Dolnego Śląska

Oznakowanie tablicami informującymi o nazwie formy ochrony przyrody wybranych obszarów Natura 2000 na terenie województwa dolnośląskiego

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla projektowanych Specjalnych Obszarów Ochrony siedlisk Natura 2000: „Kopalnie w Złotym Stoku”, „Kościół w Konradowie”, „Skałki Stoleckie”, „Sztolnie w Leśnej”.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu poszukuje wykonawcy w zakresie szacowania szkód wyrządzanych przez bobry w gospodarstwach rolnych, leśnych lub rybackich województwa dolnośląskiego.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu poszukuje wykonawcy w zakresie szacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych położonych na terenie rezerwatu przyrody „Stawy Milickie”.

Wykonanie wektoryzacji map z inwentaryzacji przyrodniczych gmin województwa dolnośląskiego.

Aktualizacja warstw dotyczących form ochrony przyrody oraz wykonania harmonizacji danych GIS dotyczących form ochrony przyrody, siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych

Oznakowanie tablicami informującymi o nazwie formy ochrony przyrody wybranych obszarów Natura 2000 na terenie województwa dolnośląskiego

Przygotowanie tekstu publikacji "Obszary Natura 2000 na terenie Dolnego Śląska"

Informacja na temat zakupu Systemu Obiegu Dokumentów dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Opracowanie projektów planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 na terenie województwa dolnośląskiego – II cz.

Opracowanie projektów planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 na terenie województwa dolnośląskiego – I cz. (kontynuacja)

Opracowanie projektów planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 na terenie województwa dolnośląskiego – I cz.

Informacja nt. opracowania eksperckiego dot. rezerwatu przyrody "Torfowiska Doliny Izery"

Obsługa pocztowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Sporządzenie projektów planów zadań ochronnych projektowanych Specjalnych Obszarów Ochrony siedlisk Natura 2000: "Kopalnie w Złotym Stoku", "Kościół w Konradowie", "Skałki Stoleckie", "Sztolnie w Leśnej"

Sporządzenie projektów planów zadań ochronnych w formie cyfrowej do projektu POIiŚ.05.03.00-00.186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w Polsce” na terenie województwa dolnośląskiego

Wykonanie opisów i analiza przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 do projektu POIiŚ.05.03.00-00.186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w Polsce” na terenie województwa dolnośląskiego

Sporządzenie projektów planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 (Koordynator planów) w ramach projektu POIiŚ.05.03.00-00.186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w Polsce” na terenie województwa dolnośląskiego

Kierowanie projektem POIiŚ.05.03.00-00.186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w Polsce” na terenie województwa dolnośląskiego

Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu